Avanti volleybal
is er voor iedereen!
aanmelden

Historie in vogelvlucht

Historie in vogelvlucht
Volleybalvereniging Avanti is opgericht op 15 augustus 1966. Het doel van de vereniging is 'het beoefenen van het volleybalspel en door dit spel de leden een goede en sportieve geest en lichamelijke ontwikkeling aan te kweken'. De naam Avanti is door het toenmalige bestuur gekozen, omdat het 'voorwaarts' en 'vooruitgang' betekent. "Een passende naam voor een nieuwe volleybalvereniging", aldus de notulen. Het aantal leden bedroeg bij de oprichting 103.

In het seizoen 1973-1974 zijn de statuten van Avanti aangepast, in verband met de komst van zowel een basketbal- als een handbalafdeling. De naam wordt gewijzigd in zaalsportvereniging Avanti.

Inmiddels is op 7 juli 1994 tijdens een buitengewone ledenvergadering van de vereniging besloten de basketbalafdeling op te heffen. Basketballen was sinds december 2005 weer recreatief mogelijk. De afdeling Basketbal is opnieuw ter ziele gegaan in mei 2011. De afdeling Handbal is in 2014 opgeheven.

Beachvolleybal is sinds juni 2007 mogelijk; naast zwembad De Beemd is een beachvolleybalveld aangelegd.

Trainingen
In de beginjaren hadden de trainingen plaats in de gymzaal aan de Slootwijkersteeg en in de sportzaal van het Staring College aan de Dr. Cartier van Disselweg. In het seizoen 1970-1971 was de sporthal aan de Koedijk gereed en vanaf dat moment is deze gehuurd voor de trainingen van Avanti.

De gymzaal aan de Slootwijkersteeg is nog lang gebruikt voor extra trainingen. Vanaf de sluiting van deze gymzaal zijn de extra trainingen in de sportzaal aan het Curieplein en in de gymzalen aan het Van Lutterveltplein (locaties noord en zuid). Sinds het seizoen 2003-2004 is ook getraind in de sportzaal Zuiderenk. Vanaf de sluiting van de sporthal aan de Koedijk in juli 2004 traint en speelt Avanti in sporthal De Beemd.

Door de jaren heen heeft het ledenaantal van Avanti nogal geschommeld met een hoogtepunt in het seizoen 1976-1977. Het aantal leden bedroeg toen 204. Het ledenaantal op 1 februari 2022 is circa 125.

De eerste dames- en herenteams waren meestal wel in de hoogste klassen van het district te vinden. In het seizoen 1969-1970 is Dames 1 kampioen van het district geworden, met als gevolg promotie naar de 3e divisie. Heren 1 was districtskampioen in het seizoen 1974-1975, hetgeen ook voor promotie zorgde naar de 3e divisie. Uitschieter was de promotie van Heren 1 naar de 2e divisie in het seizoen 1977-1978. Een ander sportief hoogtepunt van de vereniging is het kampioenschap van Heren 1 in de bekercompetitie in het seizoen 1985-1986.

Sponsors
De vereniging heeft contracten met diverse sponsors. Sponsormogelijkheden zijn: adverteren in Avanti Nieuws, wedstrijdballen, evenementensponsoring, team(shirt)sponsoring en sponsoring trainingsjassen. Om te voorkomen dat we financieel afhankelijk worden van sponsorbijdragen, mogen deze niet structureel als inkomsten in de begroting worden verwerkt. Zie ook het hoofdstuk Sponsorcommissie.

Activiteiten
Elk jaar organiseert de feestcommissie een feestelijke bijeenkomst. Daarnaast organiseert Avanti elk seizoen een aantal activiteiten die worden 'geadopteerd' door onze teams. Vaste activiteiten zijn onder andere:

- statiegeldflessenactie 'Smash een lege fles voor Avanti' begin januari
- medio maart/begin april het scholenvolleybaltoernooi voor de groepen 7 en 8 van de basisscholen in de gemeente Lochem
- gastlessen volleybal op de basisscholen in de stad Lochem
- het Open Krokus volleybaltoernooi in maart
- jeugdkamp in juni/juli
- ouder-kindtoernooi (aan het eind van het seizoen)
- sinterklaasviering