Avanti volleybal
is er voor iedereen!
aanmelden

Erelidmaatschap

Erelidmaatschap Avanti – voorwaarden en afspraken

Onderstaand een beschrijving van de voorwaarden en het proces voor het benoemen van ereleden. Een erelidmaatschap is iets bijzonders en ereleden worden bij uitzondering benoemd.

Voorwaarden

Het te benoemen erelid:

 • Is minimaal 10 jaar als vrijwilliger actief geweest binnen de vereniging
 • Heeft concrete resultaten bereikt met zijn of haar inzet
 • De inzet voor de vereniging is meer geweest dan wat van leden verwacht mag worden
 • De betrokkene is naar buiten toe altijd loyaal en positief geweest over de vereniging
 • Een erelidmaatschap is alleen geldig bij leven.

 Benoeming

 1. Een voordracht wordt gemaild aan het kernbestuur (kernbestuur@avanti-volleybal.nl)
 2. Elk lid kan een voorstel tot erelidmaatschap indienen
 3. Het voorstel is voorzien van objectieve argumenten en is ondertekend door vijf leden
 4. Het bestuur beoordeelt of de voorgestelde kandidaat aan de criteria voldoet en beslist over de toekenning van het erelidmaatschap
 5. Indien het bestuur akkoord gaat, wordt dit vastgelegd in de notulen van de bestuursvergadering
 6. De uitreiking van het erelidmaatschap vindt plaats tijdens de eerstvolgende ALV
 7. De kandidaat heeft het recht een erelidmaatschap te weigeren.

Privileges

 • Ereleden betalen geen contributie en worden uitgenodigd voor de ALV
 • Vermelding van het erelidmaatschap in Avanti Nieuws en op de website
 • Betrokkene mag bogen op de titel ‘Avanti erelid’
 • Betrokkene wordt geïnformeerd over activiteiten van Avanti en kan daaraan deelnemen.

Ereleden
Ineke Eshuis 
Hannie de Jonge-van der Woude
Wilma Bramer
Hanke Nijhof
Henk Roelofs