Avanti volleybal
is er voor iedereen!
aanmelden

Lidmaatschap en tarieven

Belangstellenden kunnen drie keer gratis meetrainen en op deze manier vrijblijvend met de volleybalsport kennismaken. Als je besluit lid te worden, dan vragen we je om je aan te melden via ledenadministratie@avanti-volleybal.nl. Je ontvangt dan een welkomst e-mail waarin we je verzoeken diverse persoonsgegevens en een digitale pasfoto van jezelf aan te leveren.

Als je je aanmeldt als lid ga je nadrukkelijk akkoord met onderstaande:
• je hebt inhoudelijk kennisgenomen van de normen en waarden binnen Avanti (zie elders op de website)
• er zijn veel (vaste) vrijwilligers actief, maar bij incidentele activiteiten verwachten we dat ook jij vrijwillig een bijdrage levert
• je gaat ermee akkoord dat als je Nevobo competitie speelt je uitsluitend per 1 september op kunt zeggen. Indien je toch eerder wilt opzeggen blijf je het restant aan contributie verschuldigd en zal Avanti dit incasseren
• je kunt contributie alleen betalen door middel van een automatische maandelijkse incasso (tien keer per jaar, van september t/m juni)
• je geeft nadrukkelijke toestemming aan onze penningmeester de verschuldigde contributie van het door je opgegeven rekeningnummer te incasseren. Het IBAN-nummer van Avanti is NL60ABNA0532710967.

Ben je afkomstig van een andere vereniging?
Kom je van een andere vereniging, dan is het van belang dat je door je vorige vereniging bent afgemeld bij de Nevobo. Na aanmelding bij Avanti zorgt de ledenadministrateur voor aanmelding bij de bond. Als de geldigheidsdatum van jouw spelerpas nog niet is verstreken, neem je je spelerspas mee. De spelerspas is persoonsgebonden; je hoeft dan ook geen digitale pasfoto aan te leveren.

Wat kost het lidmaatschap?

Dames- en herenseniorencompetitie        € 29,15 per maand 
Heren recreanten € 20,00 per maand
Dames recreanten € 18,75 per maand
Dames recreanten die competitie spelen € 21,75 per maand
Jeugdcompetitie € 20,40 per maand
Miniteams
- niveau 1 + 2
- niveau 3 t/m 6
 
 € 15,00 per maand
 € 16,40 per maand

Bedanken als lid
Het opzeggen van je lidmaatschap moet je schriftelijk of per e-mail uitsluitend melden bij de ledenadministratie: (ledenadministratie@avanti-volleybal.nl).
Mondelinge afzeggingen accepteert de vereniging niet, omdat dit tot verwarring kan leiden.
Voor competitiespelers is beëindiging van het lidmaatschap alleen mogelijk aan het eind van het seizoen. Avanti hanteert 1 september als einddatum. Tussentijds vertrek is erg onplezierig voor het betreffende team. Bovendien gaat de vereniging aan het begin van de competitie een aantal financiële verplichtingen aan, zoals huur van de sporthal en afdracht van de bondscontributie. Daarom betaalt een lid dat deelneemt aan de competitie het gehele seizoen contributie. Bij gedwongen omstandigheden, zoals verhuizing of een langdurige blessure, neemt het kernbestuur een bindend besluit over de resterende betaling.
Speel je bij de recreanten, dan kun je je lidmaatschap opzeggen per 1 september of per 1 februari.