Avanti volleybal
is er voor iedereen!
aanmelden

Lidmaatschap en tarieven

Belangstellenden kunnen drie keer gratis meetrainen en op deze manier vrijblijvend met de volleybalsport kennismaken. Als je besluit lid te worden, dan vragen we je om je aan te melden via ledenadministratie@avanti-volleybal.nl. Je ontvangt dan een welkomst e-mail waarin we je verzoeken diverse persoonsgegevens en een digitale pasfoto van jezelf aan te leveren.

Als je je aanmeldt als lid ga je nadrukkelijk akkoord met onderstaande:
• je hebt inhoudelijk kennisgenomen van de normen en waarden binnen Avanti (zie elders op de website)
• er zijn veel (vaste) vrijwilligers actief, maar bij incidentele activiteiten verwachten we dat ook jij vrijwillig een bijdrage levert
• je gaat ermee akkoord dat als je Nevobo competitie speelt je uitsluitend per 1 juni op kunt zeggen. Indien je toch eerder wilt opzeggen blijf je het restant aan contributie verschuldigd en zal Avanti dit incasseren
• je kunt contributie alleen betalen door middel van een automatische maandelijkse incasso (tien keer per jaar, van september t/m juni)
• je geeft nadrukkelijke toestemming aan onze penningmeester de verschuldigde contributie van het door je opgegeven rekeningnummer te incasseren. Het IBAN-nummer van Avanti is NL60ABNA0532710967.

Ben je afkomstig van een andere vereniging?
Kom je van een andere vereniging, dan is het van belang dat je door je vorige vereniging bent afgemeld bij de Nevobo. Na aanmelding bij Avanti zorgt de ledenadministrateur voor aanmelding bij de bond. 

Wat kost het lidmaatschap?

Dames- en herenseniorencompetitie        € 29,15 per maand 
Heren recreanten € 20,00 per maand
Dames recreanten € 18,75 per maand
Dames recreanten die competitie spelen € 21,75 per maand
Jeugdcompetitie € 20,40 per maand
Miniteams € 18,00 per maand

 

Hebt u een financieel steuntje in de rug nodig? Stichting Welzijn Lochem helpt!

Het Volwassenenfonds sport en cultuur zorgt ervoor dat mensen met een lager inkomen zich aan kunnen sluiten bij Avanti volleybal. Het Volwassenenfonds vindt dat alle Nederlanders recht hebben op sporten. Het is leuk, gezond én goed voor de sociale contacten.

Benieuwd naar wat het fonds voor u kan betekenen? Stuur dan een mail naar Christian Beuzel via c.beuzel@welzijnlochem.nl of bel hem via 06-30799779.

 

Bedanken als lid

Voor het opzeggen van je lidmaatschap kun je je per e-mail melden bij de ledenadministratie: ledenadministratie@avanti-volleybal.nl

Avanti hanteert 1 juni als einddatum, tussentijds vertrek is erg onplezierig voor het betreffende team. Avanti gaat aan het begin van de competitie een aantal financiële verplichtingen aan zoals huur van de sporthal en afdracht van de bondscontributie. Daarom betalen alle spelende leden het gehele seizoen contributie. Bij bijzondere omstandigheden, zoals een verhuizing of een langslepende blessure, neemt het kernbestuur een bindend besluit over de resterende betaling.

Speel je bij de jeugd, dan kun je het lidmaatschap per 1 februari of per 1 juni opzeggen.