Avanti volleybal
is er voor iedereen!
aanmelden

Vertrouwenscontactpersonen

Wat is een vertrouwenscontactpersoon?
Een vertrouwenscontactpersoon (VCP) is het eerste aanspreekpunt voor leden en ouders van jeugdleden voor klachten over ongewenst gedrag binnen de vereniging. Als we over ongewenst gedrag praten dan bedoelen we ernstige pesterijen, bedreigingen, criminaliteit, discriminatie of seksuele intimidatie.

Waarom een VCP?
Als vereniging vinden wij het belangrijk dat ieder lid zich mentaal en fysiek veilig voelt in zijn sportomgeving. Als er sprake is van ernstig ongewenst gedrag zoals ongewenste intimiteiten dan wordt dit veilige gevoel geweld aangedaan. Dit is voor de vereniging onacceptabel. De vereniging zal er dan alles aan doen deze situatie zo goed mogelijk op te lossen en heeft hiervoor als eerste aanspreekpunt twee vertrouwenscontactpersonen die te allen tijde bereikbaar zijn. Het is dus belangrijk om in het geval van ervaringen met ongewenst gedrag hier niet mee rond te blijven lopen maar daar met een vertrouwenspersoon over te praten. We begrijpen dat dit niet makkelijk is maar het kan prettig zijn om daar met iemand van buiten je directe kring over te praten.

Wat doet een VCP-er?
De vertrouwenscontactpersoon luistert naar je klacht en gaat samen met je zoeken naar een oplossing. De klacht wordt strikt vertrouwelijk behandeld en alles wat er gebeurt gaat in overleg met jou. Mocht het nodig zijn dan kunnen we je, met je goedkeuring, eventueel doorverwijzen naar een vertrouwenspersoon van de bond die zeer vakkundig en ervaren is met dit soort situaties. Van elk geval van ongewenst gedrag binnen de vereniging zal anoniem het bestuur op de hoogte worden gebracht omdat zij uiteindelijk verantwoordelijk is voor een veilig klimaat binnen de vereniging. De VCP-er is onafhankelijk, hij of zij stelt met de betrokkene een advies op hoe verder te handelen en adviseert het bestuur om herhaling te voorkomen.

Wie zijn de VCP-ers bij Avanti?

Yvonne Lomangetrouwd     speelt in het Dames recreantenteam
Rosmolenstraat 62 tel. 06 2345 8817 
e-mail:vcp@avanti-volleybal.nl 
   
Boudewijn Krijgergetrouwdspeelt in het Heren recreantenteam 
Pelmolenerf 9tel. 06 1926 3671 
e-mail:vcp@avanti-volleybal.nl 


Deze telefoonnummers zijn 24 uur per dag te bereiken.