Avanti volleybal
is er voor iedereen!
aanmelden

E-mailadressen avanti

kernbestuurkernbestuur@avanti-volleybal.nl 
secretaris                  secretaris@avanti-volleybal.nl         
wedstrijdsecretaris cmvwedstrijdsecretariscmv@avanti-volleybal.nl
06 - 4304 1117 
wedstrijdsecretaris recreantenledenadministratie@avanti-volleybal.nl 
06 - 5181 4074
wedstrijdsecretaris senioren en jeugd     wedstrijdsecretaris@avanti-volleybal.nl
06 - 1959 5613
wedstrijdsecretaris CMVwedstrijdsecretariscmv@avanti-volleybal.nl
jeugdtechnische commissiejeugdtc@avanti-volleybal.nl 
ledenadministratieledenadministratie@avanti-volleybal.nl
technische commissie           tc@avanti-volleybal.nl 
technische commissie jeugdjeugdtc@avanti-volleybal.nl 
sponsoringpenningmeester@avanti-volleybal.nl
redactie websiteredactie@avanti-volleybal.nl
vertrouwenscontactpersonenvcp@avanti-volleybal.nl